วันพุธ, 22 กันยายน 2564

ได้เวลา สู้ภัยหนาว ทอ. ส่ง ผ้าห่ม ไปช่วยเหลือ ชาวอิสาน-เหนือ

 


พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยมี แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ คณะสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธี

เพื่อส่งสิ่งของ ไปช่วยประชาขน ที่ประสบสภาวะอากาศหนาวเย็นขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

มีทั้ง เครื่องห่มกันหนาว และ อุปกรณ์จำเป็นต่อการดำรงชีพ โดยจัดขบวนรถยนต์บรรทุก6 คัน นำผ้าห่มกันหนาว จำนวน 4,000 ผืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เดินทางไปยังกองบินต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ ใน 6 เส้นทาง ได้แก่

– เส้นทางที่ ๑ ดอนเมือง – กองบิน ๔๑ (จังหวัดเชียงใหม่) – สถานีรายงานดอยอินทนนท์

– เส้นทางที่ ๒ ดอนเมือง – กองบิน ๒๓ (จังหวัดอุดรธานี)

– เส้นทางที่ ๓ ดอนเมือง – ฝูงบิน ๔๖๖ (จังหวัดน่าน)

– เส้นทางที่ ๔ ดอนเมือง – สถานีรายงานภูเขียว (จังหวัดสกลนคร)

– เส้นทางที่ ๕ ดอนเมือง – สถานีรายงานเขาพนมรุ้ง (จังหวัดบุรีรัมย์)

– เส้นทางที่ ๖ ดอนเมือง – สถานีรายงานภูหมันขาว (จังหวัดเพชรบูรณ์)

เพื่อนำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศต่อไป

ทั้งนี้กองทัพอากาศ จะใช้ขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ทั้งด้านกำลังพล อากาศยาน และเครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ ในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน
ที่ประสบภัย

ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๖

—————————————–

กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

error: Content is protected !!