วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

Flash Mob

 

โฆษกกลาโหม ชี้ ฝ่ายความมั่นคง เป็นห่วงกังวล “ธนาธร” นัดชุมนุม วันนี้ ….มีเผชิญหน้าใช้ความรุนแรง…ออกโรง เตือนสติประชาชน ใช้วิจารณญาณ ไตร่ตรองข้อมูลที่ได้รับอย่างรอบด้าน-เท่าทัน หวั่นตกเป็นเหยื่อ เป็นเครื่องมือ ยั่วยุให้เกิดความแตกแยกสามัคคี หวั่นซ้ำรอยอดีต ชี้มีปล่อย”ข่าวปลอม”

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม กล่าวถึง กรณีการจัดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะ ว่า ถือเป็นเรื่องปกติในวิถีประชาธิปไตย ที่เราต่างต้องรับฟัง

และเรียนรู้ร่วมกันไป และเชื่อว่าหัวหน้าพรรคการเมืองที่จัด มีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบต่อสังคมเพียงพอ ที่จะไม่สร้างปัญหายั่วยุให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมหรือกระทำการใดๆที่ขัดต่อหลักกฎหมาย

ซึ่งเราทุกคนต่างได้รับบทเรียนจากอดีตและความเสียหายที่เกิดขึ้นร่วมกันมาแล้ว

ขอยืนยันถึง เจตนาและความตั้งใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายร่วมกัน ในการทำหน้าที่ดูแลประชาชนส่วนใหญ่ มิให้ได้รับผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและมีความปลอดภัยภายใต้กรอบกฎหมาย

โดยเฉพาะไม่ต้องการให้มีการเผชิญหน้าหรือใช้ความรุนแรงกันในทุกกรณี จึงขอให้ประชาชน เชื่อมั่นและไว้ใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมฝ่ายความมั่นคง ยังก็มีความกังวลอยู่บ้าง หากมีการปลุกปั่น ยั่วยุ รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลด้านเดียวหรือไม่ครบถ้วน ทั้งในพื้นที่ชุมชุนหรือในสังคมออนไลน์

โดยเฉพาะการเผยแพร่ข่าวปลอม ซึ่งผิดกฎหมายและที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน

จึงขอให้ประชาชนร่วมกันเตือนสติและใช้วิจารณญาณ ไตร่ตรองข้อมูลที่ได้รับอย่างรอบด้านและเท่าทัน เพื่อมิให้ตกเป็นเหยื่อหรือเครื่องมือของบุคคลใด ยั่วยุให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกันดังเช่นอดีต

……….

error: Content is protected !!