วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

War Game on the sky. สหรัฐฯ-ไทย-สิงคโปร์ ร่วมฝึก COPE TIGER 2020

 

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ พร้อมด้วย Major General Kelvin Khong Boon Leong ผู้บัญชาการทหารอากาศสาธารณรัฐสิงคโปร์ พลอากาศตรี Major General David B. Bergy ผู้ช่วยผู้บัญชาการ Air National Guard ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสม Cope Tiger 2020 ที้ ฐานทัพอากาศ Paya Labar สาธารณรัฐสิงคโปร์

Multi-Lateral Exercise Cope Tiger เป็นการฝึกผสมทางอากาศ ที่มีการสนธิกำลังทางอากาศใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของกำลังทางอากาศ ไทย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการฝึก

มีการพัฒนารูปแบบการฝึกให้เข้ากับสถานการณ์การสู้รบในปัจจุบัน จะมีการสมมติสถานการณ์เสมือนจริง ทั้งด้านการควบคุมและสั่งการ การฝึกยุทธวิธีการรบระหว่างเครื่องบินรบต่างแบบ การฝึกโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายภาคพื้นดินที่มีการต่อต้านจากกอาวุธของหน่วยต่อสู้อากาศยานภาคพื้น

การฝึกด้านการข่าวกรองยุทธวิธีโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ และการให้การสนับสนุนของหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยบิน และหน่วยต่อสู้อากาศยานที่เข้าร่วมการฝึก และเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศผสม อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศ ที่เข้าร่วมการฝึกอีกด้วย

โดยมีทั้ง กำลังพลและยุทโธปกรณ์จากกองทัพอากาศ กองทัพบก กองทัพเรือ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการฝึก

สำหรับการฝึกในครั้งนี้ แบ่งเป็น การฝึกปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise : CPX) ระหว่างวันที่ 2-5ธันวาคม 2562

การประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย (Final Planning Conference : FPC) ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม2562 ที่ สาธารณรัฐสิงคโปร์

และการฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise : FTX) ระหว่างวันที่ 15-27มีนาคม 2563 ที่กองบิน1 จ.นครราชสีมา สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล และสนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก จ.ลพบุรี

นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าร่วมการฝึกทั้ง 3ประเทศ และประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ จัดให้มีบริการทางการแพทย์ สร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์

พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ บ้านหนองไข่น้ำ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 18 มีนาคม 2563

และจัดให้มีบริการทางการแพทย์ พร้อมสร้างอ่างล้างหน้าและแปรงฟันให้กับนักเรียน ให้กับโรงเรียนบ้านเขาเตียนมิตรภาพ จ.ลพบุรี
20มีนาคม2563

error: Content is protected !!