วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

The Royal Sala Thai พระปรมาภิไธย ภปร. ในหลวง ร.9 ที่ Hawaii

สัญลักษณ์ไทย ในHawaii สหรัฐอเมริกา
ที่เห็นแล้ว คิดถึง และปลื้มใจ!

นี่ล่ะ…..ศาลาไทย“The Royal Sala Thai” ที่ East-West Center

ศาลานี้ ได้สร้างขึ้น ทดแทนศาลา หลังเก่า ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ได้พระราชทาน “ศาลาไทย” หลังแรก ให้ East-West Center

ในวโรกาส ที่ พระราชดำเนิน พร้อม สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อ พระราชทานศาลาไทย ที่สร้างเสร็จแล้วให้แก่สถาบันด้วยพระองค์เอง เมื่อ 6 มิถุนายน 2510 (1967)

ศาลาไทยสีทองเหลืองอร่าม ถือเป็นสัญลักษณ์ East-West Center และ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักศึกษา University of Hawaii และนักวิจัย East-West Center

ศาลาไทย ใช้ไม้สัก และไม้หอมของไทย ในการก่อสร้าง และฉลุลายไืย

ศาลา หลังนี้ สร้างขึ้นในพระบรมมหาราชวัง ในไทย และแยกเป็นชิ้นส่วน ส่งทางเรือ ไปHawaii

จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลา ในวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2551

ทุกวันนี้ ยังคง เหลืองอร่าม งามตา อยู่บนเนินเขา ที่ร่มรื่น ใน University of Hawaii

error: Content is protected !!