วันพุธ, 22 กันยายน 2564

แค่ ความฝัน? Hawaii Independence

 

ด้วยประวัติศาสตร์
ด้วยความรู้สึก ที่สั่งสม
ด้วยความเป็นห่วงของ Native Hawaiian
ธงชาติ Hawaii with Union Jack

เพราะหลังการเข้ามาของ Captain Cook ทุกอย่างเปลี่ยนไป

ปัจจุบัน ธรรมชาติ อาหาร น้ำพุ ที่หายไป จาก การเจริญเติบโตของ Hawaii ที่เต็มไปด้วย ถนน ตึก คลอง ที่เป๋นการทำให้ วัฒนธรรมเสียหาย และ ทำให้ น้ำ น้ำพุ ที่เคยมีมากมาย หายไป อาหารไม่พอเพียง ต้องนำเข้าจาก West coast และ เอเชีย 80-90%

อาหารหลักสำคัญคือ เผือก Kalo และปลา และ รูปแกะสลัก บรรพบุรุษ กับ เผือก และสืบทอด การปลูกเผือก

ชาว Native Hawaiian บางส่วน ยังมีความคิด ที่อยากจะเป็น เอกราช independence จากการปกครองของ สหรัฐอเมริกา เพราะ เมื่อ200 ปีที่แล้ว อเมริกา เข้ามาครอบครอง โดยไม่มีสนธิสัญญา หรือสงคราม แต่ก็รู้ว่า มันเป็นไปไม่ได้ ที่จะอยากเป็นเอกราช

ชาวอเมริกา ปฏิวัติยึดอำนาจ นำพระราชินีขึ้นศาล

ที่ Hawaii นี้ มี Multi culture diversity
ผสมกันทั้ง จีน โปรตุเกส ฟิลิปปินส์และ ญี่ปุ่น ที่มากที้สุด

 

@ University of Hawaii

error: Content is protected !!