วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

มิ่งขวัญชาวใต้ ทหารพัฒนา 42 ซ่อมบ้าน ให้ ชาวยะลา

13 ธ.ค. 2019
132

พันเอกรณชัย เวียงวงษ์ ผบ. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่ 42 สนภ.5 
ในนาม หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ ศูนย์เยียวยาอำเภอยะหา จ.ยะลา

มอบบ้าน ที่ ได้รับการซ่อมแซม แล้ว ให้แก่ นายอาแว แยนา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บ้านเตียง ม.7 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา

พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อไว้เป็นมิ่งขวัญของบ้าน

และชุดเครื่องนอน ชุดยา และตู้ยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ จำนวน 24 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต

โดยได้รับการสนับสนุน เจ้าหน้าที่ จาก วส.912 สนภ.4 นทพ. ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางต่างๆด้วย

error: Content is protected !!