วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

Pacific Tsunami Warning Center, in Hawaii

12 ธ.ค. 2019
261

 

เหมือนจะอุ่นใจได้ ที่ใน แปซิฟิค มีศูนย์เตือนภัยสึนามิ ใหญ่. ที่ Hawaii ….. และมี 800 ทุ่นเตือนภัย และ 500 สถานีตรวจสอบแผ่นดินseismic station ทั่วประเทศใน แปซิฟิค

ที่ไทย มี1 ทุ่น ที่ภูเก็ต มองเห็นเป็น วงกลมสีฟ้า โดย ทุ่น จะส่งสัญญาณไปยังศูนย์ต่างๆ. ส่วนที่ไทย มีศุนย์ฯที่กรุงเทพ

แต่ ผอ.ศูนย์ เตือนภัยสึนามิ ที่นี่ บอกว่าแม้เราจะเฝ้าระวังมีการวางระบบเตือนภัยตั้งแต่ระดับ 3 แม็กนิจูดขึ้นไป ก็ตาม

แต่สึนามิอาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กระทันหัน โดยไม่รู้ล่วงหน้า

อาจเกิดใน 300 ปีข้างหน้า
หรืออาจเกิดในวันพรุ่งนี้ก็ได้

เราจึงต้องเฝ้าสังเกตุความเปลี่ยนแปลงของท้องทะเล ความสั่นไหวต่างๆ ทั้งแผ่นดินไหว. ภูเขาไฟระเบิด

เหตุการณ์สึนามิ ปี 2004 ที่มีผลกระทบถึงประเทศไทย และมีการสูญเสียจำนวนมากนั้น ศูนย์เตือนภัยสึนามิที่ฮาวาย ก็ได้รับการแจ้งเตือน แต่เป็นในพื้นที่ประเทศในแปซิฟิก

แต่ ไม่มีใครคาดคิดว่าจะข้ามไปถึงในฝั่งทะเลอันดามัน

หลังจากนั้นทำให้ทุกประเทศหันมาตื่นตัวในการตั้งศูนย์เตือนภัยสึนามิขึ้น

และมีการประสานข้อมูลกันมากขึ้นในบรรดาศูนย์ต่างๆของแต่ละ ประเทศ

error: Content is protected !!