วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

APCSS again

 

กลับมาเยือน อีกครั้ง ในรอบ 5 ปี …. ตอนนั้น มาเรียน ASC
ตอนนี้ มาเยี่ยมเยือน
ทั้งในฐานะ Fellow และ นักข่าว

1 ใน5 สถาบันการศึกษาด้านความมั่นคง ของ Pentagon กลาโหมสหรัฐอเมริกา ที่มีที่ Washington DC.
,ตะวันออกกลาง และ Africa

ส่วนที่นี่ Hawaii ตั้งมาจะครบ 25 ปี ในปี 2020

โดย เป็นสถาบัน ด้านความมั่นคง ให้ ผู้นำและ ผู้นำในอนาคต ทั้งในเรื่อง ความมั่นคง Security , Terrorism , border , HADR , trafficking , climate Change ,Maritime Security

ปัจจุบัน มีศิษย์เก่า 430 คน
และในปี2020 จะมาอีก 28 คน
ในหลายหลักสูตร

Educating, Connecting and Empowering

#APCSS

error: Content is protected !!