วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

กองกำลังเฉพาะกิจร่วม!

สหรัฐฯตั้ง Joint Interagency Task Force West กองกำลังเฉพาะกิจร่วมตะวันตก (JIATFW) จับมือ “ศรชล.” ทัพเรือ ร่วมมือ Maritime Security-ปราบยาเสพติด…ขึ้นบัญชีดำ”Fentanyl”สารเสพติด ร้ายแรง มาจากจีน…จับตา “ยาบ้า” ว้าแดง ฝั่งเมียนมา -เม็กซิโก ส่งขายใน เอเชีย- เข้าไทย

ที่ กองกำลังสหรัฐฯภาคพื้นอืนโดแปซิฟิค USIndoPACOM ที่ Camp Smith, Hawaii

สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย นำคณะนักข่าวไทย มาศึกษางานด้านความมั่นคง โดยได้ฟังบรรยายสรุปการทำงานของกองกำลังเฉพาะกิจร่วมตะวันตก (JIATFW) ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด ของ กลาโหมสหรัฐฯ มีหน้าที่ประสานข้อมูลกับหน่วยงานทหาร ตำรวจ และพลเรือน ในและ นอกสหรัฐฯ มีทั้ง กกล.ฉก.ร่วม JIATF North. ที่ Texas และ JIATF South ที่ Florida

Mr.Earl Hampton , Deputy of joint interagency Task Force West(JIATFW) ระบว่า เป้าหมายของ JIATFW คือ ต้องการหยุดยั้งการขยายตัวของยาเสพติดในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

โดยกองกำลังนี้ไม่ใช่ตำรวจ และไม่ใช่ผู้บังคับใช้กฎหมาย แต่ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกุมผู้กระทำความผิด ผ่านการประสานงาน และความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารของประเทศพันธมิตร

กองกำลังนี้ ทำงานกับ “ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)”ที่กองทัพเรือ

โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลสนับสนุนงานด้านการข่าว ร่วมกับDEA หน่วยป้องกันปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐ

มีการสนับสนุนเครื่องมือในตั้งCheck point จุดตรวจต่างๆที่ชุมพร

และจุดตรวจศุลกากร ที่อ. แม่สาย จ. เชียงราย ซึ่งเครื่องมือที่สหรัฐฯสนับสนุนมีประสิทธิภาพสูง สามารถที่จะสแกนได้ทั้งตัวอย่างละเอียด

และโครงการล่าสุดคือการตั้งศูนย์ฝึกอบรมให้กับตำรวจไทยที่อ.หนองสาหร่าย จ.นครราชสีมาโดยจะมีการเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมนี้

สหรัฐฯกำลังจับตา .Fentanyl ผลิตจากสารตั้งต้นบริสุทธิ์ ที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตหัวน้ำหอมน้ำยาทำความสะอาด พบว่า 90 เปอร์เซ็นต์มาจากประเทศจีน

โดยมีความรุนแรงในการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอย่างรุนแรง เมื่อเทียบกับเฮโรอีนที่ใช้ปริมาณ 30 มิลลิกรัมแล้วทำให้เสียชีวิต แต่ Fentanyl ใช้ในปริมาณแค่ 3 มิลลิกรัมก็เสียชีวิตแล้ว

และเมื่อเทียบกับมอร์ฟีน ก็พบว่า Fentanyl มีความรุนแรงกว่าถึง 100 เท่า

ทั้งนี้ต้นทุนจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 3800 ดอลล่าร์ต่อกิโลกรัม และหากสามารถนำไปจำหน่ายได้ก็จะสร้างมูลราคาได้สูงถึง 12 ล้านดอลล่าร์ ต่อกิโลกรัม

แเ Methemphetamine หรือยาบ้า เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุด ในภูมิภาค
ผลิตในปริมาณที่มาก

โดยแหล่งที่มาอยู่ในเมียนมท บริเวณที่ตั้งของ กองกำลังว้า

ทั้งนี้ เส้นทางลำเลียงยาบ้า มีทั้งจาก ชายแดนเมียนมา และทั้งที้มาจาก เม็กซิโก ที่ก็เหมือนกันเพราะมีสารตั้งต้นเหมือนกัน

เส้นทางลักลอบ จะมาทางสนามบินด้านใต้ ของLosangeles สหรัฐอเมริกา
ส่วนหนึ่งยังกลับเข้าไปในฝั่งเอเซีย รวมถึง ไทย ด้วย

error: Content is protected !!