วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

หมอเดินเท้าค่ายพระยาพิชัยฯ ลุยช่วยชาวบ้านเผชิญภัยหนาว

10 ธ.ค. 2019
113

 

พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านในการตรวจสุขภาพแจกจ่ายยา รักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วย ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ที่หมู่บ้านโอโลคีล่าง อ.อมก๋อย จว.เชียงใหม่

โดยมีการตรวจโรคเบื้องต้นจ่ายยาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่มากับความหนาว และสอนการล้างมือ 7 ขั้นตอนที่ถูกวิธีให้ชาวบ้านพร้อมกับให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยชราที่ไม่สามารถเดินทางออกมาพบแพทย์ได้ ทั้งนี้การเข้าไปช่วยเหลือทางการแพทย์ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ซาบซึ้ง ดีใจ ก่อนมีเสียงขอบคุณดังกึกก้อง

อย่างไรก็ตามชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก เดินทางข้ามภูเขาหลายสิบลูก ลุยโค้งมากกว่าร้อยโค้งมีความตั้งใจจะช่วยเหลือ เยียวยาให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดารให้ได้มากที่สุด โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ว่าจะไกลและลำบากแค่ไหน

error: Content is protected !!