วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

สาวฮาวาย กับ ดอกชบา หนุ่ม Hawaiian สุดเข้ม กับ ซิกแพค

 

Hale Koa Hotel
เลื่องชื่อ ยอดนิยม แห่ง Waikiki, Hawaii
โรงแรมทหารบก
จัดการแสดง ชนเผ่าพื้นเมือง ในHawaii
ทหารสหรัฐฯทุกเหล่าทัพ พาพ่อแม่ ครอบครัว มาเที่ยวพักผ่อน
ทหารเกษียณ ก็มา
ขาย ความเป็น Hawaiian
วัฒนธรรม ชนเผ่า สาวฮาวาย กับ ดอกชบา
หนุ่ม Hawaiianสุดเข้ม พร้อม ซิกแพค
การแสดงชนเผ่า Hale Koa Luau
ระบำฮาวาย
ดนตรีทหาร
3 ชม. 67.95 ดอลล่าร์
กินหมูอบทราย
อาหาร1 จาน ของหวาน 1 ถ้วย

ที่ Hale Koa Hotel หรือ บ้านทหสร ที่หาด Waikiki อันเลื่องชื่อ ของ Hawaii
(Part 1)

โดยมีกลยุทธ์ ผูกใจ ประชาชนของ กองทัพอเมริกัน ให้ Support our troops และภาคภูมิใจ ในความเป็นทหาร ที่มีเกียรติศักดิ์ศรี เสียสละ แม้ชีพตน หรือ ลูก และสามี (ต่อ part2)

error: Content is protected !!