วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

2 ด๊อกเตอร์มะกัน ด้านSecurity

Definition ของ”Security”ที่เปลี่ยนไป!
นักข่าวสายความมั่นคง-ทหาร ก็ต้องปรับเปลี่ยน พัฒนาตนเอง มองให้กว้างขึ้น

ในโลกยุคนี้ Security มันกว้างขวางขึ้น ซับซ้อน มากขึ้น
ไม่ใช่แค่ traditional security
ไม่ใช่แค่ การใช้กำลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ หรือการทำสงคราม สู้รบกัน
แต่รวมถึงnon- traditional security
ทั้ง สิ่งแวดล้อม-สภาพอากาศ-น้ำ -ภัยพืบัติ-ยาเสพติด-อาชญากรรมข้ามชาติ ก็เป็นเรื่องความมั่นคง

ได้พัก กันวันเดียว Sunday….. จากนี้ไป1 สัปดาห์ …. อัดกันเต็มๆ เช้า จรดค่ำ

วันนี้ Dr.Richard Vuyl Steke , President of the East-West Center , Hawaii มาพบปะ พูดคุยกับ คณะนักข่าวไทย แลกเปลี่ยนความเห็น ประสบการณ์ จากที่เคยเป็นทหาร มา และมาเป็น นักข่าว และมาศึกษาด้านความมั่นคง

Dr.Richard แนะพวกเราว่า ในมุมมอง ด้าน ความมั่นคงSecurity มีความหมายกว้างขึ้น

รวมไปถีง non traditional security ที่รวมทั้ง ปัญหาสิ่งแวดล้อม ระดับน้ำ เขื่อน ใน แม่น้ำโขง, Climate Change HADR, Interoperability, natural Security, tourrism และอีกมากมาย ที่นักข่าว จะต้องเพิ่มความรู้ให้ตนเอง ในการรายงานข่าว ด้านความมั่นคง ที่รอบด้าน และ ทำงานร่วมกันเป็นทีม กีบนักข่าว สายอื่น

Dr.Richard เรียนภาษาต่างๆ ถึง 9 ภาษา เพื่อจะได้เข้าถึง เรื่องราว ความมั่นคง ในแต่ละประเทศที่ตนเองสนใจ

Dr.Denny Roy, senior Fellow, Research Program , adviser to East-West Center ให้ความรู้เรื่อง ยุทธศาสตร์ Free and Open Indo pacific (FOIP) ของสหรัฐฯ และ Indo-Pacific และ Security

ไม่ใช่แค่ traditional security การใช้กำลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ หรือการทำสงคราม สู้รบกัน เท่านั้น แต่ non traditional security ก็เป็นความมั่นคง

พูดไป พูดมา ก็เฉียดๆ จีน เสมอ!!

error: Content is protected !!