วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

สมัครเต็ม “ธนาธร”ไม่ต้องจับ ใบดำใบแดง

10 ธ.ค. 2019
154

ทบ.ยืนยัน “ธนาธร” ผ่านการตรวจเลือกทหารตามกฎหมาย “สมัครเต็ม” ไม่ต้อง จับใบดำใบแดง ได้ “สด.43” ที่ถูกต้อง ส่วน “สด.9”แค่ หลักฐานในการขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน ให้ ยึด “สด.43”เป็นหลัก คาดมีผู้ไม่หวังดี สร้าง “ข่าวปลอม” หวัง ให้เกิดความไม่ไว้วางใจ-มุ่งสร้างให้เกิดความขัดแย้งขึ้น ในทางการเมือง

จากกรณีที่มีผู้โพสต์ข้อความทางโซเชียลมีเดีย เกี่ยวข้องกับการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และอ้างว่ามีการหลีกเลี่ยงการตรวจเลือกทหารนั้น

พันเอกหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. กล่าวว่า กองทัพบกได้ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว พบว่า. นายธนาธร ได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารตามกระบวนการของทางราชการอย่างครบถ้วน

โดยเมื่อ 2543 ได้ เคยใช้สิทธิ์ขอผ่อนผันเนื่องจากไปศึกษาต่อต่างประเทศ

ต่อมาเมื่อเมษายน 2544 ได้แจ้งสละสิทธิ์การผ่อนผันและได้เข้ารับการตรวจเลือกทหารที่ เขตประเวศ กทม.

ผลการตรวจเลือกคือ “ปล่อยเพราะมีการร้องขอเต็มจำนวน”

และได้รับเอกสารใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบสด.43 ) เป็นที่เรียบร้อย

ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้ผ่านการตรวจเลือกทหารตามขั้นตอนของทางราชการอย่างครบถ้วน

เรื่องที่ถูกนำมาเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียจึงเป็นข่าวปลอม

สำหรับกรณี เอกสารแบบ สด.9 ที่ถูกนำเสนอด้วยนั้น เอกสารดังกล่าว เป็นเพียงหลักฐานในการขึ้นทะเบียนทหารกองเกินเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการผ่านหรือไม่ผ่านตรวจเลือกทหาร ทั้งนี้ การตรวจเลือกทหารต้องยึดถือเอกสารใบสด.43 เป็นหลัก

ต่อเรื่องนี้ ขอตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีผู้ไม่หวังดีดำเนินการเรื่องดังกล่าวขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์แอบแฝงหวังให้เกิดความไม่ไว้วางใจหรือมุ่งสร้างให้เกิดความขัดแย้งขึ้น ในทางการเมือง
และทำให้สังคมสับสน

ทั้งนี้ ขออย่าได้นำข่าวปลอมนี้ไปเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ของกองทัพกับฝ่ายการเมือง เพราะไม่มีส่วนใดที่เกี่ยวข้องกัน

รวมทั้งขอให้สังคมได้ใช้วิจารณญาณในการรับทราบข้อมูลในเรื่องนี้ให้รอบด้านด้วย

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า กองทัพบก เป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคงของประเทศ การดำเนินการในทุกเรื่อง อยู่ภายใต้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฏหมาย โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ และกองทัพบกไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับส่วนใดใดทั้งสิ้น

….

error: Content is protected !!