วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

“บิ๊กแดง” ปลื้ม!! องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ยกให้ ทบ. โปร่งใสที่สุด ปปช-ปปท.-องค์กรต้านโกง มอบรางวัล 34 หน่วยงาน กองทัพบก ได้ 97.96 คะแนน

10 ธ.ค. 2019
381

 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธค.2562

โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน ในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

และมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลคะแนนสูงสุดในแต่ละประเภท รวม 34 หน่วยงาน

โดยพบว่า ในประเภท หน่วยงานราชการระดับกรม หรือเทียบเท่า ที่มีความโปร่งใสมากที่สุดได้แก่

1. กองทัพบก 97.96 คะแนน
2. กรมที่ดิน 95.99 คะแนน
3. สำนักงานกิจการยุติธรรม 95.76 คะแนน

error: Content is protected !!