วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

สมัครใจ ล้วนๆ

 

ยิ้มแย้ม แจ่มใส……ทหารอเมริกัน ที่เป็น สห. Military Police ดูแลความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่ ทหาร …ที่ Hawaii

สหรัฐอเมริกา ใช้ระบบสมัครใจเท่านั้น ไม่มีการเกณฑ์ทหาร

โดย เมื่ออายุ18 ปี ก็สมัคร เป็นทหารได้ เป็นอย่างน้อย 4 ปี

ทุกคนที่เป็นทหาร จึงเต็มที่ กับหน้าที่ของตนเอง

error: Content is protected !!