วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

บังเกอร์ ทหารมะกัน สมัยสงครามโลกครั้งที่2 ….ที่ วิว สวยที่สุด มองตรวจการณ์ไปในทะเล ณ เขา Makapu

 

เขา Makapu ที่Hawaii
ชัยภูมิ สูงข่ม
ทหารสหรัฐอเมริกา เคยมาวางกำลังตรงนี้ ไว้ตรวจการณ์กำลังทหารญี่ปุ่น. ว่าจะเข้ามาโจมตีอีกหรือไม่ หลังถล่มสหรัฐฯ ที่Pearl Harbor จนย่อยยับ เมื่อ 7 ธค.1941 …. ด้านล่าง ขุดอุโมงค์ วางระเบิด ที่ชายหาด รอรับทหารญี่ปุ่น หวังสกัดกั้น ไม่ให้ไปอีกด้านของเกาะ

แต่โชคดี ที่ทหารญี่ปุ่น ไม่ได้มา จึงไม่เกิดการสูญเสียขึ้น

แต่ก็ได้กลายเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของHawaii

error: Content is protected !!