วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

งานถนัด “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน”

07 ธ.ค. 2019
293

 

พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่างมอบบ้านพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562 ให้กับ นางไพลิน ศุขสายชล อายุ 70 ปี ซึ่งเป็นจิตอาสา มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 471 หมู่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง โดยพ.อ.ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง ได้จัดกำลังพลพร้อมเครื่องมือ เข้าดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงให้มีสภาพที่ดีขี้น โดยได้ดำเนินการ
– เปลี่ยนโครงหลังคาและกระเบื้องมุงหลังคา
– ปรับปรุงผนังบ้านโดยรอบ
– ปรับปรุงห้องน้ำและห้องส้วม
– ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
– เทพื้นคอนกรีต
– ทาสีบ้านใหม่ทั้งหลัง

โครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน” เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบก ที่ให้หน่วยทหารทุกหน่วยของกองทัพบก เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในทุกโอกาส ตามศักยภาพของหน่วยที่จะสามารถดำเนินการได้ กรมการทหารช่าง เป็นหน่วยหนึ่งที่มีความพร้อมทั้งทางด้านกำลังพล เครื่องมือช่าง และงบประมาณ จึงได้จัดให้มีโครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน” ขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเจ้ากรมการทหารช่าง ได้กรุณาอนุมัติให้หน่วยขึ้นตรงของกรมการทหารช่าง ทุกหน่วย เข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และในพื้นที่ที่หน่วยรับภารกิจในงานก่อสร้างต่าง ๆ

error: Content is protected !!