วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ผบ.ทอ. ผู้ให้กำเนิด F16 ของทัพฟ้าไทย

 

“ Mig-23 ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า Mig-21 ซึ่งเราคาดว่าวันหนึ่งจะเป็นของเวียดนาม เหตุผลนี้จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราต้องซื้อ F-16 เพราะเครื่องบินขับไล่ที่เรามีคือ F-5 นั้นประสิทธิภาพของ F-5 กับ Mig-21 นี่พอสูสีกัน แต่เขามีมากกว่าเรา 4 ต่อ 1 และเราคิดว่าในอนาคตเวียดนามจะได้ Mig-23

เพราะฉะนั้น เราจึงต้องหาเครื่องบินมาเพิ่มเติมกำลังของเรา แต่เนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะหาปริมาณทัดเทียมกับเขาได้ เราจึงต้องหาเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อชดเชยกับความด้อยทางปริมาณ …

กำลังทางอากาศมิใช่กำลังที่จะรบชนะได้โดยเด็ดขาด….อาจจะไม่ใช่ก็ได้ แต่กำลังทางอากาศจะช่วยให้เกิดการได้เปรียบ ช่วยให้กำลังภาคพื้นและทางเรือ สามารถดำเนินกลยุทธของตนเองได้โดยเสรี” …

: พล.อ.อ. ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้ผลักดันและจัดหา F-16 ให้กับกองทัพอากาศไทยได้เป็นผลสำเร็จ …

พล.อ.อ. ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ระหว่างปี 2526-2530 …ถึงแก่กรรมแล้วเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2562 รวมอายุ 92 ปี …

Cr.: Sompong Nondhasa

error: Content is protected !!