วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

ทบ.รับมอบผ้าห่มจากภาคเอกชนช่วยเหลือปชช.ประสบภัยหนาว

06 ธ.ค. 2019
175

 

พล.อ.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 5,000 ผืน จาก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิจำกัด(มหาชน)หรือ เอไอเอส โดยมี นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจสัมพันธ์และองค์กร เป็นตัวแทนในการมอบให้กองทัพบก เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของ กองทัพบก

โดยบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสฯ ได้เห็นถึงบทบาทของกองทัพบก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมในทุกภูมิภาคของประเทศ สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ กองทัพบก ได้สำรวจและกำหนดพื้นที่แบ่งมอบและดำเนินการแจกจ่ายผ้าห่มให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้มากที่สุด ได้แก่ พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ ภาคใต้ เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินการได้อย่างมีศักยภาพในการเข้าถึงประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่างๆ

error: Content is protected !!