วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

“ทหารน้อย” ร.ด.ยุค 4.0 ยุค ชิลๆ ผมไม่ต้องเกรียน หัวเข็มขัด รองเท้า ไม่ต้องมันเงาวับ

06 ธ.ค. 2019
221

แม้จะไม่ได้ เป๊ะ! พร้อมเพรียง เท่าทหารอาชีพ
แต่ น้องๆ นักศึกษาวิชาทหาร(นศท.(ร.ด.)) สามารถ สวนสนาม เดินเรียงแถว มีความพร้อมเพรียงกันพอประมาณ เข้มแข็งพอได้ ก็ถือว่า ดี สำหรับ นักเรียน ม.4-5-6 ที่เรียน ร.ด. นักศึกษาวิชาทหาร….พร้อมคำปฏิญาณ “ไว้ด้วยชีวิต”

เพราะไม่ใช่ฝึก เพื่อให้เป็นทหาร แต่ฝึกให้พอรู้หลักการเป็นทหาร การรบ เบื้องต้น เพราะต้องเป็นกำลังสำรอง

แต่ที่ลึกกว่า นั้นคือ การฝึกความอดทน ทั้งร่างกาย จิตใจ และการมีจิตอาสา มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึก

บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ ผบทบ. บอกว่า น้องๆ ไม่ใช่ทหาร จึงไม่ต้องตัดผมเกรียน แบบทหาร ไม่ต้องขัดรองเท้า หัวเข็มขัดให้มันเงา แค่พอดูดี แต่เน้นที่การเรียน การปลูกฝัง จิตสำนีกมากกว่า

วันนี้ บิ๊กแดง”ปลุกสำนึก นักศึกษา ร.ด. ทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด พร้อมปกป้องชาติเมื่อจำเป็น แม้ได้ยกเว้นเป็นทหาร ชี้ บูรพากษัตริย์-บรรพบุรุษ ปกป้องสร้างชาติไทย จนมาเป็นไทยจนทุกวันนี้ ท่ามกลางกระแส ยกเลิกเกณฑ์ทหาร หรือ รด. ไม่ต้องเป็นทหาร

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์. ผบ.ทบ.เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของ นักศึกษาวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กทม.

โดยมี นศท. 1,134 คน จัดเป็น 4 กรม 8กองพัน ประกอบด้วยกองพันเดินสวนสนาม 6 กองพัน และกองพันวิ่งสวนสนาม 2 กองพัน สวนสนาม

พลเอกอภิรัชต์ ให้โอวาท ว่า นักศึกษาวิชาทหารทั้งหลาย ท่านคือกำลังพลสำรองของกองทัพ เป็นส่วนสำคัญ ในความพร้อมรบอันเป็นหลักประกันต่อความมั่นคงของชาติ

โดยนักศึกษาวิชาทหารนั้น เป็นหนึ่ง ในกระบวนการ “เตรียมกำลัง” ของกองทัพ” เพื่อปฏิบัติ หน้าที่ร่วมกับกำลังประจำการเมื่อสถานการณ์จำเป็นต่อการป้องกันประเทศถือเป็นกำลังสำคัญที่จะเสริมสร้างความพร้อมรบในการที่จะเป็นหลักความมั่นคงของชาติ

แม้การเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเป็นทหารกองประจำการ

แต่ในขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันทั่วโลก กลับมาให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างกำลังทหารและกำลังสำรอง ให้พร้อมเผชิญหน้ากับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ และการขยายอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจต่างๆที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ

นักศึกษาวิชาทหาร ต้องตระหนักเพราะต้องเจริญเติบโต ใปประกอบที่สุจริต

และต้องระลึกเสมอว่าทุกคนต้องพร้อมที่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ ทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด ที่บูรพากษัตริย์ไทยในอดีตกาลได้ปกป้องสร้างชาติไทยร่วมกันบรรพบุรุษของเราทุกคน จนมาเป็นไทยจนทุกวันนี้

error: Content is protected !!