วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

ทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด

06 ธ.ค. 2019
129

“ต้องระลึกเสมอว่า นักศึกษาวิชาทหาร
ทุกคน
ต้องพร้อมที่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่
เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ
ทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด
ที่บูรพากษัตริย์ไทยในอดีตกาลได้ปกป้องสร้างชาติไทยร่วมกันบรรพบุรุษของเราทุกคน จนมาเป็นไทยจนทุกวันนี้”

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์. ผบ.ทบ.กล่าวในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของ นักศึกษาวิชาทหาร (ส่วนกลาง) 2562 ที่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯ(ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

6ธันวาคม2562

error: Content is protected !!