วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

ร.ด.หญิง ยุคนี้ ไม่ธรรมดา เข้ม แข็ง แกร่ง เป๊ะ!! วิ่งสวนสนาม ทำนองเพลง Tiger Lag “บิ๊กแดง” ยังเอ่ยปาก ชม! นักศึกษาวิชาทหารหญิง (ร.ด

06 ธ.ค. 2019
218

.หญิง) กรมที่4 จำนวน2 กองพันสวนสนาม วิ่งสวนสนาม โชว์ความพร้อมเพรียงและความแข็งแกร่ง

ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของ นักศึกษาวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กทม.

บิ๊กแดง พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์. ผบ.ทบ.เป็นประธาน

โดยมี นศท. 1,134 คน จัดเป็น 4 กรม 8กองพัน ประกอบด้วยกองพันเดินสวนสนาม 6 กองพัน และกองพันวิ่งสวนสนาม 2 กองพัน สวนสนาม

error: Content is protected !!