วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด!!

06 ธ.ค. 2019
148

 

“บิ๊กแดง”ปลุกสำนึก นักศึกษา ร.ด. ทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด พร้อมปกป้องชาติเมื่อจำเป็น แม้ได้ยกเว้นเป็นทหาร ชี้ บูรพากษัตริย์-บรรพบุรุษ ปกป้องสร้างชาติไทย จนมาเป็นไทยจนทุกวันนี้

ท่ามกลางกระแส ยกเลิกเกณฑ์ทหาร หรือ รด. ไม่ต้องเป็นทหาร

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์. ผบ.ทบ.เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของ นักศึกษาวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กทม.

โดยมี นศท. 1,134 คน จัดเป็น 4 กรม 8กองพัน ประกอบด้วยกองพันเดินสวนสนาม 6 กองพัน และกองพันวิ่งสวนสนาม 2 กองพัน สวนสนาม

พลเอกอภิรัชต์ ให้โอวาท ว่า นักศึกษาวิชาทหารทั้งหลาย ท่านคือกำลังพลสำรองของกองทัพ เป็นส่วนสำคัญ ในความพร้อมรบอันเป็นหลักประกันต่อความมั่นคงของชาติ

โดยนักศึกษาวิชาทหารนั้น เป็นหนึ่ง ในกระบวนการ “เตรียมกำลัง” ของกองทัพ” เพื่อปฏิบัติ หน้าที่ร่วมกับกำลังประจำการเมื่อสถานการณ์จำเป็นต่อการป้องกันประเทศถือเป็นกำลังสำคัญที่จะเสริมสร้างความพร้อมรบในการที่จะเป็นหลักความมั่นคงของชาติ

แม้การเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเป็นทหารกองประจำการ

แต่ในขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันทั่วโลก กลับมาให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างกำลังทหารและกำลังสำรอง ให้พร้อมเผชิญหน้ากับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ และการขยายอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจต่างๆที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ

นักศึกษาวิชาทหาร ต้องตระหนักเพราะต้องเจริญเติบโต ใปประกอบที่สุจริต

และต้องระลึกเสมอว่าทุกคนต้องพร้อมที่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ ทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด ที่บูรพากษัตริย์ไทยในอดีตกาลได้ปกป้องสร้างชาติไทยร่วมกันบรรพบุรุษของเราทุกคน

error: Content is protected !!