วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

“ข้าพเจ้า ..พร้อมรับใช้ชาติ และปกป้องแผ่นดินไทย …..ไว้ด้วยชีวิต”

06 ธ.ค. 2019
205

 

“ข้าพเจ้า จักปฏิบัติตน ให้อยู่ในระเบียบวินัย
และปฏิบัติตนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้าพเจ้า จักรู้รักสามัคคี มุ่งบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคมส่วนรวม เป็นสำคัญ
ข้าพเจ้า จักเป็นกำลังพลสำรอง ที่พร้อมรับใช้ชาติ และปกป้องแผ่นดินไทย
ไว้ด้วยชีวิต”

คำปฏิญาณตนของนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)

บิ๊กแดง พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์. ผบ.ทบ.เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของ นักศึกษาวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กทม.

โดยมี นศท. 1,134 คน จัดเป็น 4 กรม 8กองพัน ประกอบด้วยกองพันเดินสวนสนาม 6 กองพัน และกองพันวิ่งสวนสนาม 2 กองพัน สวนสนาม

error: Content is protected !!