วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

Hawaii Sky

 

PACIFIC Air Chiefs Symposium 2019 ….สหรัฐฯ บิน F22 – C5 ต้อนรับ

18 ผบ.ทอ. Indo-Pacific ร่วมระดมความเห็น แก้ปัญหาความมั่นคง

US Air Force กองทัพอากาศสหรัฐฯ และ PACAF ฃกองทัพอากาศสหรัฐภาคพื้นอินโดแปซิฟิก จัดการประชุม PACIFIC Air Chiefs Symposium 2019 ที่ Hawaii สหรัฐอเมริกา 3-7 ธค.2019

โดยมีการตั้งแถวทหารอากาศกองเกียรติยศ ต้อนรับ และ เครื่องบิน F22 – C5 บิน Fly By ต้อนรับ ผบ.ทอ. 18 ประเทศ จาก กลุ่มประเทศภาคพื้น Indo-Pacific มาร่วมกัน ระดมกำลังสติปัญญา พิจารณาประเด็น ปัญหาความมั่นคงใน Indo-Pacific ร่วมกัน อันเป็นผลพวงต่อเนื่อง มาจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Indo-Pacific ของสหรัฐฯ

โดยร่วมประชุมหารืออย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 2วัน ในประเด็นเรื่อง
_Domain Awareness
_Multi-Domain Operations
_Interoperability
และ HADR :Humanitarian Assistant Disaster Relief

ในส่วน พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. นำเสนอแนวคิด Interoperability การทำงานร่วมกัน

error: Content is protected !!