วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

PAC Symposium 2019

“ผบ.ทอ.”ร่วม PACIFIC Air Chiefs Symposium 2019 มี18 ผบ.ทอ. Indo-Pacific ร่วม “บิ๊กนัต” นำเสนอแนวคิด Interoperability

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. ร่วมการประชุม PACIFIC
Air Chiefs Symposium 2019 ที่
Hawaii สหรัฐอเมรืกา 3-7 ธค.2019

จัดโดย US Air Force กองทัพอากาศสหรัฐฯ และ PACAF ฃกองทัพอากาศสหรัฐภาคพื้นอินโดแปซิฟิก

โดย ผบ.ทอ. 18 ประเทศ จาก กลุ่มประเทศภาคพื้น Indo-Pacific มาร่วมกัน ระดมกำลังสติปัญญา พิจารณาประเด็น ปัญหาความมั่นคงใน Indo-Pacific ร่วมกัน

อันเป็นผลพวงต่อเนื่อง มาจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Indo-Pacific ของสหรัฐฯ

โดยร่วมประชุมหารืออย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 2วัน ในประเด็นเรื่อง
_Domain Awareness
_Multi-Domain Operations
_Interoperability
และ HADR :Humanitarian Assistant Disaster Relief

ในส่วน พลอากาศเอกมานัต นำเสนอแนวคิด Interoperability การทำงานร่วมกัน

error: Content is protected !!