วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

“พลทหารบริการ” “ทหารบ้าน” “งาน ธุรการ”?

 

กลาโหม แจง มี “พลทหารบริการ” -“ทหารบ้าน” ทหารแบ่งหน้าที่กันทำในหน่วย ชี้ ตำแหน่ง “พลทหารบริการ” ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงาน”ธุรการ” ยึด สมัครใจ ทำงานธุรการ และห้ามใช้ นอกค่าย ห้ามใช้ผิดวัตถุประสงค์

ท่ามกลาง การปลุก ยกเลิกเกณฑ์ทหาร ของ “นายธนาธร จึ่งรุ่งเรืองกิจ” หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่. แต่ก็กลับมี ประเด็น ที่ทำให้ สังคม ฉุกคิด ถึงการยกเลิกเกณฑ์ทหาร โดยเฉพาะ “พลทหารบริการ -ทหารบ้าน” หลังมี การแชร์ภาพ “พลทหาร” ล้างรถ แถม ลูกสาวนายทหาร ยังวิจารณ์ หน้าตา พลทหาร…จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกห.
กล่าวว่า การทำงานของทุกเหล่าทัพในภาพรวม มีการแบ่งมอบงานและหน้าที่กันชัดเจนในหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานกำลังรบ หน่วยงานสนับสนุนการรบ หน่วยงานสนับสนุนการช่วยรบ

ซึ่งมีงานด้านธุรการที่เกี่ยวข้องในทุกหน่วยงาน โดยมีนายทหาร นายสิบและพลทหาร จากฝ่ายธุรการร่วมกันทำหน้าที่

ซึ่งตำแหน่ง “พลทหารบริการ” ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานตามภารกิจดังกล่าว

ดังนั้น การทำหน้าที่ของทหารหมุนเวียนกัน ดูแลพื้นที่ภายในหน่วยและช่วยเหลือกันเองด้านธุรการ จึงถือเป็นหน้าที่ของทหารทุกระดับ

“ขอยืนยันว่า กลาโหมคำนึงถึงเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของทหารในทุกระดับ และไม่มีนโยบายให้นำ “พลทหารบริการ” ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

โดยเฉพาะการใช้งาน”ทหารบ้าน”นอกค่ายทหาร ซึ่งอาจมีบ้างเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจของทหาร

ทั้งนี้ หากมีบุคคลใดใช้พลทหารผิดไปจากวัตถุประสงค์และมีการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จะต้องมีผู้รับผิดชอบและถือเป็นความผิดส่วนบุคคลทั้งทางวินัยและอาญาตามมูลฐานความผิด

error: Content is protected !!