วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

ห่วง “การบินไทย” สายเลือดทหารอากาศเดียวกัน

 

ทั้งๆที่ ตั๋วเครื่องบิน ก็ราคาแสนแพง คนไทยระดับล่าง และกลาง ทั่วไป เลือกที่จะไปสายการบินอื่นที่ราคาถูกกว่า …. อาหารอร่อย บริการดีเลิศ. ใครๆ ก็อยากนั่งการบินไทย แต่ทำไมถึงขาดทุน

“เสืออากาศ24/7” ห่วง “การบินไทย”เพราะเป็นสายเลือดทหารอากาศเดียวกัน… ย้อนรำลึก ครั้งก่อกำเนิด โดยบุพการี ทัพอากาศ ด้วยสมอง-ใจ-กาย -ภูมิปัญญา….ก่อนปล่อยมือ….จนมาขาดทุน อย่างหนัก …เรียกร้องนักการเมืองที่ดูแลการบินไทย สำรวจ ตรวจสอบ สาเหตุแห่งปัญหา อย่างจริงจัง แล้วแก้ไข

นั่งใน เลาจน์การบินไทย เพื่อเตรียมตัวเดินทาง…”นายพลทหารอากาศ” คอลัมนืสต์ประจำเพจ. เกิดความรู้สึกต่างๆ ประดังประเด เข้ามา…. เพราะเฝ้ามอง การบินไทย มาตลอด ด้วยความเป็นห่วง …. หลัง กองทัพอากาศ ปล่อยมือมานานหลายสิบปี

การบินไทย
(สายเลือดทหารอากาศ)

ประวัติศาสตร์ความเป็นมา

_บรรพบุรุษทหารอากาศทุกคนในยุคเริ่มแรกได้อุทิศสมอง-ใจ-กาย สร้างปัญญาและใช้ปัญญาลงมือก่อร่างสร้างตัวให้กำเนิดกิจการการบินในประเทศไทย/ให้กำเนิดบริษัทการบินไทยขึ้นมาจนเจริญรุ่งเรือง

_กองทัพอากาศได้ทุ่มเทกำลังพล: นักบิน ช่าง เจ้าหน้าที่ด้านดารบิน/การเดินอากาศจำนวนมากมายมหาศาลสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับกิจการการบิน/การเดินอากาศของประเทศไทย รวมถึงให้กับบริษัทการบินไทยของประเทศไทยด้วย

ปัจจุบัน

การบินไทย ขาดทุนอย่างหนัก ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านๆมา จนถึงปี2562

“การบินไทย ผู้ถือเป็นสายเลือดทหารอากาศ” ผู้กำเนิดมาจากบรรพบุรุษดั้งเดิม : รัชกาลที่6 – จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษ(ณโลกประชานาถ-พลอากาศโทพระยาเฉลิมอากาศ-จอมพลอากาศฟื้นรณนภากาศ-จอมพลอากาศเฉลิมเกียรติฯ-พลอากาศเอกหะริน-พลอากาศเอกทวี-นาวาอากาศเอกสกล-…นั้น

ปัจจุบันกำลังตกอยู่ในสภาพขาดทุน มหาศาล

มันย่อมทำให้ทหารอากาศในยุคปัจจุบันปี2562-2563 รู้สึกเป็นห่วงกังวล เพราะการบินไทยผู้เป็นสายเลือดทหารอากาศเดียวกันนี้เป็นอย่างยิ่ง จนมิอาจจะนิ่งเฉยอยู่ได้

“ปัญญา” ในการบินไทย
“ความโลภ” ในการบินไทย
คือสาเหตุหลัก2ประการของความขาดทุนของการบินไทย

ถ้า”ปัญญา”มีน้อย แต่ “ความโลภ”มีมาก หากเกิดอยู่ในตัวคนของบุคคลใด ย่อมเป็นเหตุให้เกิดสภาวะล่มสลายขึ้น

คนการบินไทย
_”คน” ในสหภาพ
€แรงงานเทคนิค-แรงงานบริการ ในแต่ละวุฒิความสามารถ
€แรงงานนักบิน-แรงงานลูกเรือ ในแต่ละวุฒิความสามารถ
€แรงงานผู้บริหาร(ทุกระดับ)ในทุกแขนงสาขา(สายวิทยาการในบริษัทการบินไทย) ในแต่ละวุฒิความสามารถ

ผู้คนเหล่านี้โดยหลักการสำคัญแล้วจะต้องเป็นบุคคลผู้มีปัญญา/มีความฉลาดบนตรรกะทางวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ สามารถคิดในเชิงตรรกะอย่างมีเหตุผลได้เป็นอย่างดี ดังนี้
€การทำงาน
@งานทุกงานของการบินไทยไม่ว่าจะเป็นงานชนิดใดล้วนมี ชม.งาน/Man Hour ทั้งสิ้น

มาตรฐานงานของคนในบริษัทการบินไทย…คือสิ่งสำคัญ ดังนี้
@ 40 man Hours/week = 2,080 Man Hours/year โดยค่าเฉลี่ยของทุกคน(ชม.งาน/Man Hour เท่าเทียมกัน)ที่ต้องนำไปใช้ขับเคลื่อนทุกกิจการ/ทุกกิจกรรมนับตั้งแต่ การบิน/ช่างอากาศ(ซ่อมบำรุงแต่ละระดับ:Depot PE I O/ส่งกำลัง(ชิ้นส่วนอะไหล่ การสนับสนุนการบิน การบริการการบิน การตลาดการบิน

การอื่นๆด้านการบิน (ยกเว้นนักบินที่ต้องมี ชม.บินไม่เกิน1,000ชม/ปี ตามกฎICAO

ทั้งนี้ ชม.งาน/Man Hour ที่เหลือที่นักบินจะต้องไปทำต้องเป็นงานอื่นใดที่สามารถวัดผล(QR))ได้เพื่อให้ครบ ชมงาน/Man Hour ตามกฎกติกาที่กำหนด)

@ OT สาเหตุของปัญหาหนึ่งในบริษัทการบินไทย

@ ลาพักร้อน การทำOT แม้ว่า ชม.งาน/Man Hour จะยังไม่ครบก็ตาม

@ สิทธิสวัสดิการแก่พนักงาน(จำนวนมาก) พร้อมครอบครัว สวัสดิการชั้นดี

@ บุคคล/คน(จำนวนมาก)/วุฒิความสามารถด้านการบิน/การเดินอากาศ/ช่างอากาศ(non core functions)ที่ไม่เคยผ่านกระบวนการประเมินค่าใดๆ

@ บุคคล/คนว่างงาน(ล้นตำแหน่งงานงาน)และหรือทำงานไม่ครบ ชม.งาน/Man Hour ขาดผลผลิตจากการทำงาน

@ มีทำธุรกิจแฝง ซื้อขายสินค้านวัตกรรม/ซื้อขายบริการ(ซื้ออากาศยาน/ซื้ออะไหล่ชิ้นส่วนอากาศยาน/จ้างซ่อมอากาศยาน..ซื้อวัตถุดิบ …ซื้อแรงงาน

_”คน”นอกสหภาพ
€แรงงาน/แรงสมองจาก(กรรมการ)บอร์ด ผู้กำหนดยุทธศาสตร์การบินไทย
€แรงงาน/แรงสมองจากกระทรวงการคลัง ที่กำหนดนโยบาย
€แรงงาน/แรงสมองจากนักการเมือง ที่เป็นตัวควบคุม
€แรงงาน/แรงสมองของนักปกครองไทย-ข้าราชการไทยที่เกี่ยวข้องกับการบิน/การเดินอากาศ(เจ้าหน้าที่CAAT แพทย์/เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์การบิน เจ้าหน้าที่นิรภัยการบิน เจ้าหน้าที่สอบสวนอุบัติเหตุ..เจ้าหน้าที่สนามบิน/การท่าอากาศยาน/กรมท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ควบคุมการบิน) ที่ทำหน้าที่สนับสนุนการบิน/การเดินอากาศของไทย

กลุ่มบุคคล/กลุ่มคนนอกสหภาพการบินไทยข้างต้นมีวิธีคิด/มีความคิด มีความฉลาด/มีความไม่ฉลาดบนสภาพภูมิศาสตร์/ภูมิประเทศของไทยที่ถือเป็นจุดศูนย์กลางด้านการบิน/การเดินอากาศใที่น่ากังวลยิ่ง

การทำงานของกลุ่มบุคคล/ของกลุ่มคนนี้ มีคำถามที่ว่า…
??? Man Hour/Week = ???? Man Hour/Year …ยุทธศาสตร์/โครงสร้าง/กลไก/ทรัพยากร-กลยุทธ์-แผนงาน/โครงการ-….องค์ความรู้ภูมิปัญญา/เทคโนโลยี/นวัตกรรมด้านการบิน/การเดินอากาศยุคใหม่ถึงยุคอนาคต..ภายใต้การใช้สมองทำการคิดแบบวิเคราะห์เพื่อผลประโยชน์ของการบินไทย

บุคคล/คนนอกสหภาพ ผู้หากว่าเป็นผู้ปราศจากความรู้วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ที่เข้ามาบริหารจัดการการบินไทยในเชิงตรรกะแล้วคนกลุ่มนี้นี่เองก็คือสาเหตุหลักนำความขาดทุน มาสู่การบินไทยนั่นเอง

เคยคิด/เคยทำกันอย่างไรเมื่อร้อยปีก่อนหน้านี้ ปัจจุบันก็ยังคิด/กระทำเช่นนี้อยู่ต่อไป มิเคยเปลี่ยนแปลง มันเป็นวิธีคิด/มันเป็นวิธีปฏิบัติเดิมๆทั้งสิ้น มันนำมาซึ่งหายนะของการบินไทย ที่เราคนไทยเห็นเป็นประจักษ์กันอยู่ในวันนี้นั่นเอง

คนในสหภาพ-คนนอกสหภาพ
_ควรมีตรรกะรู้เรื่องราวการบินการเดินอากาศยุคใหม่ บนบริบทการบินสมัยใหม่ในเชิงวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์

นี่คือคำถาม

คำถามต่อมาคือ ผู้ไม่รู้เรื่องราวด้านการบิน/การเดินอากาศนั่น รับเงินเดือนค่าตอบแทนกันสมควรแก่วุฒิความสามารถหรือไม่อย่างไร

แล้วเหตุใดการบินไทยจึงขาดทุนหนัก ….มันต้องมีคำตอบ

มันต้องหาคนเข้าไปค้นหาคำตอบ

100ปีเศษที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
_บุคคล/คนในภาคส่วนของการบิน/การเดินอากาศของไทยที่ผ่านมานานร่วมศตวรรษโดยเฉพาะบุคคล/คนในการบินไทย(ทั้งในสหภาพ-นอกสหภาพ)ในปัจจุบันนั้นเชื่อว่าหาใคร ได้คิดการณ์ออกนอกบริบทดั้งเดิมด้วยการใช้ปัญญาใหม่ๆแสวงหาผลประโยชน์ใหม่ๆเพื่อการบินไทย/เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองไทยไม่

อายุ60ปี
_ต้องอายุ60ปีแล้วต้องเกษียณอายุ อยู่เสมอไปหรือไม่ สมควรไหมที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเกษียณอายุ เพื่อความอยู่รอดของบริษัทการบินไทยเอง(กับเพื่อความอยู่รอดของชาติบ้านเมือง)

_เกษียณอายุ ก่อน/หลังอายุ60ปี จะได้หรือไม่ อย่างไร

ทั้งนี้ การเกษียณอายุของคน ที่แท้จริงแล้วสมควรจะต้องขึ้นอยู่กับระดับปัญญา-ทักษะ ของแต่ละคน ต่างหาก มิใช่ว่าทุกคนจะเกษียณอายุที่อายุ60เท่ากัน

กล่าวคือเกษียณอายุตามระดับปัญญา

_ความสุรุ่ยสุร่ายในการใช้จ่าย(เงินเดือน-ค่าตอบแทน-สวัสดิการ-โบนัส-เบี้ยประชุม-สิ่งของเครื่องใช้ไร้คุณภาพราคาแพง.. แม้ว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดดังกล่าว ก็คือเงินภาษีจากประชาชนก็ตาม

ANA 848
_เหินฟ้าจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังโตเกียว/ฮานะดะ
€ผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นเต็มลำ พฤติกรรมคนญี่ปุ่นเรียบง่ายเป็นระเบียบ เสมือนว่าต่างรักษาผลประโยชน์ของชาติบ้านเมือง
€ลูกเรือชาวญี่ปุ่นล้วนขยันขันแข็งมีมารยาท ทำงานอย่างอุทิศกายอุทิศใจเชื่อว่าต่างก็ทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทที่เป็นแหล่งทำมาหากินกับเพื่อผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองญี่ปุ่นโดยรวม

กิจการการบิน/เครื่องบินของANA แท้จริงแล้วไม่ต่างกับกิจการการบิน/เครื่องบินโดยสารของบริษัทการบินไทย

เพียงแต่ว่าANA บนจิตวิญญาณกับบนผลประโยชน์ของชาติของคนญี่ปุ่นนั้นจะนำมาซึ่งการมีกำไร/ไม่ขาดทุนอย่างแน่นอน

การบินไทยสายเลือดทหารอากาศที่ได้ออกมาจากอ้อมอกทหารอากาศมานานปีแล้ว

หากการออกมา อย่างมีการเติบโตอย่างมั่นคงแล้ว ทหารอากาศก็หมดห่วง จะรู้สึกยินดีปรีดาเสียด้วยซ้ำ

ทว่าบริษัทการบินไทยปัจจุบันนั้นได้ตกไปอยู่ในสภาพขาดทุนย่อยยับ

มันทำให้ทหารอากาศรุ่นปัจจุบันภายใต้การรำลึกถึงบรรพบุรุษทหารอากาศยุคที่ผ่านมา ต้องรู้สึกว่าเป็นห่วงกังวลเป็นอย่างยิ่ง

อันถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาในความเป็นสายเลือดทหารอากาศเดียวกัน

ฝากบอก
_นักการเมืองไทย(หากได้เป็นผู้ฉลาดทางด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์แล้ว) ก็จะต้องมีตรรรกะมากพอในการคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาของบริษัทการบินไทย(อันถือเป็นทรัพย์สมบัติส่วนกลางของประชาชนชาวไทยทุกคน)

โดยที่นักการเมืองไทย ทั้งหลายนั้นสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องทำหน้าที่สำคัญอย่างชาญฉลาดให้เต็มประสิทธิภาพ…

ดังนี้
_ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงาน(ชม งาน/Man Hour)รายบุคคลของบุคคล/คนทุกคนในบริษัทการบินไทยทั้งบุคคล/คนในสหภาพกับของบุคคล/คนนอกสหภาพโดยจะต้องกระทำอย่างเคร่งครัดเข้มข้นจริงจัง

_เข้าตรวจสอบคุณวุฒิ(Q) ทั้ง10Q โดยใช้QR เป็นรายบุคคลของบุคคล/คนทุกคนในบริษัทการบินไทยทั้งบุคคล/คนในสหภาพกับของบุคคล/คนนอกสหภาพโดยจะต้องกระทำอย่างเคร่งครัดเข้มข้นจริงจังด้วยเช่นกัน

…แล้วผลลัพธ์ที่ออกมาก็เชื่อว่าจะสามารถนำมันมาวิเคราะห์เพื่อใช้แก้ปัญหา ได้สำเร็จเป็นที่แน่นอน

รวมทั้ง สหภาพ ด้วย …สหภาพอันหมายถึง “คน” ทั้งคนในสหภาพกับคนนอกสหภาพ สร้างอาณาจักรของใครของมัน

ผลประโยชน์ของการบินไทย ซึ่งก็คือผลประโยชน์ของชาติ โดยรวมจึงตกอยู่กับอาณาจักรแต่ละอาณาจักร

มองการบินไทย วันนี้…..
บรรพบุรุษทหารอากาศ โดยดวงวิญญาณ คงเสียใจยิ่งนัก

error: Content is protected !!