วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

พิธีธรรม “ผบ.ประพันธ์”

 

กําหนดการบําเพ็ญกุศลศพ
พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ อดีต ผบ.ทอ.คนที่10 แห่งทัพฟ้าไทย
ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ ศาลาทักษิณาประดิษฐ วัดพระศรีมหาธาตวรมหาวิหาร บางเขน

จะมี พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

เวลา16.00 น.- รดนําศพ สำหรับบุคคลทั่วไป
เวลา 18.00 น.- น้ำหลวงพระราชทานอาบศพ

เวลา 18.30น. พระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม

โดยจะมีพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 18.30 น.

แต่งดเว้นสวดพระอภิธรรมในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562

วันจันทร์ที่16 ธค.2562
เวลา10.30 น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล สวดพระอภิธรรม

19.30 น. พิธีบรรจุศพ (สุสานฌาปนสถานกองทัพอากาศ)

“ผบ.ประพันธ์”พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ อดีตผบ.ทอ. คนที่10 (2526-2530) ถึงแก่กรรมเมื่อคืน 3 ธค.2562 เวลา 23.45น. อย่างสงบ ในวัย 92 ปี

error: Content is protected !!