วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

“รองแม่ทัพเกรียง” ลงเรือ ลุยน้ำ ส่งความช่วยเหลือ ถึงหน้าบ้าน ชาวโฆษิต ตากใบ พร้อมมอบกำลังใจ

04 ธ.ค. 2019
143

 

“K.K.”พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รอง แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า เป็นผู้แทน แม่ทัพเดฟ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4 /ผอ.รมน.ภาค 4
ลงพื้นที่ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ บ.ปาลุกา ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

พร้อมให้กำลังใจชาวบ้าน โดยพบว่า ประชาชน 70 หลังคาเรือน ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก

พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อน 200 ชุด พร้อมยารักษาโรค และสประสานสั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่ง ให้การช่วยเหลือเต็มที่

error: Content is protected !!