วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ส่อง Terminal2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมเปิดอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ 2 Terminal 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
ระยอง พัทยา ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา แล้ว วันนี้ หลังเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่ปี 2532 รวมระยะเวลา 30 ปี

ปัจจุบันมีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการมากกว่า 2 ล้านคนต่อปี และมีจำนวนเที่ยวบินประมาณ 15,000 เที่ยวบินต่อปี จึงทำให้อาคารพักผู้โดยสารหลังเดิมที่มีขีดความสามารถ ในการรองรับผู้โดยสารเพียง 7 แสนคนต่อปี เกิดความแออัด ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
ทั้งแก่ผู้โดยสารและสายการบินพาณิชย์

ทั้งนี้ โดยอาคารพักผู้โดยสาร หลังที่ 2 แห่งนี้ มีพื้นที่ใช้สอย 30,000 ตารางเมตร สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารได้ 3 ถึง 5 ล้านคนต่อปี ซึ่งจะสามารถให้บริการได้เต็มศักยภาพ จนถึงปี 2570 ที่ประมาณการจำนวนผู้โดยสารไว้ว่าจะมีมากกว่า 5 ล้านคนต่อปี

error: Content is protected !!