วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

จับตา “ลุงแดง” พบ “หลานๆ ร.ด.”

04 ธ.ค. 2019
387

 

จัด สวนสนาม ปฏิญานตน
นักศึกษาวิชาทหาร
ยึด อุดมการณ์ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
พร้อม ร้องเพลง “สดุดีจอมราชา”

“บิ๊กแดง” จัดใหญ่ ให้นักศึกษาวิขาทหาร กว่าพันคน สวนสนาม-ปฏิญาณตน ยึดถืออุดมการณ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ชี้ 8 ธันวาคม เป็น “วันนักศึกษาวิชาทหาร” ระลึกวีรกรรม”ยุวชนทหาร” ต่อต้านทหารญี่ปุ่น ยกพลขึ้นบกที่ชุมพร

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีกระทําสัตย์ ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.) ส่วนกลาง ที่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ในวันที่6 ธค2562

จะมี นศท. 1,134 คน จัดเป็น 4 กรม 8กองพัน ประกอบด้วยกองพันเดินสวนสนาม 6 กองพัน และกองพันวิ่งสวนสนาม 2 กองพัน สวนสนาม

และ ร้องเพลง “สดุดีจอมราชา”

error: Content is protected !!