วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

ทัพเรือ เทิดพระเกียรติ “ร.9” วันดินโลก

ทัพเรือ
เทิดพระเกียรติ “ร.9” วันดินโลก
พลิกหน่วยเป็นสีเขียว
ปลูกหญ้าแฝก กันสระน้ำ
แถมทำ ปุ๋ยอินทรีย์ -ปุ๋ยมูลไส้เดือน จาก “เรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพ” มาใช้เองในหน่วย

พลเรือตรี สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการ​ฐานทัพเรือ​กรุงเทพ นำกำลังพลฐานทัพเรือ​ ปลูกหญ้าแฝก รอบสระน้ำ​ กองบัญชาการ​กองทัพ​เรือ​ พื้นที่วังนันท​อุทยาน​ และ พื้นที่ป้อมพระจุลจอม​เกล้า​ ฐานทัพเรือ​กรุงเทพ ใน กิจกรรม​ “วันดินโลก 5​ ธันวาคม”

เพื่อเป็นการน้อมรำลึก​ใน​พระ​มหา​กรุณา​ธิคุณ​ พระ​บาท​สมเด็จ​พระ​บรม​ชน​กา​ธิเบศร​ มหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​มหาราช​ บรม​นาถ​บพิตร​ ที่ทรงได้รับรางวัล “นักวิทยาศาตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม”

ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือได้มอบนโยบายให้หน่วยต่างๆ ร่วมกันจัดกิจกรรม​เฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งเพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวทางการจัดการดินที่ได้พระราชทานไว้ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ได้มีโครงการนำร่องในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยมูลไส้เดือน จากเรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยนำมาใช้ในพื้นที่รับผิดชอบของฐานทัพเรือกรุงเทพ

error: Content is protected !!