วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

“ศร.ชล.ภาค1” จัด เรือ – เครื่องบิน เข้าตรวจสอบ ขจัดคราบน้ำมัน เรือประสบอุบัติเหตุ อับปางกลางทะเลศรีราชา

เช้าวันนี้. ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ได้รับแจ้งจาก บริษัทศรีราชาวีทีเอสว่า เรือ Golden Bridge 2 ได้ประสบอุบัติเหตุ ถูกคลื่นซัดเข้าบริเวณท้ายเรือ จนทำให้เรือเอียงและอุบัติเหตุจมกลางทะเลศรีราชาในเวลา 05.45 น.

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้ประสานการปฏิบัติกับศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 1 ในการจัดเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลใและเรือหลวงเทพา เข้าตรวจสอบ

พบว่า มีน้ำมันที่อยู่ภายในเรือ จำนวน 104,000 ลิตร รั่วไหลออกมาเป็นทางยาว ระยะ 1.5 ไมล์ คาดว่าเป็นน้ำมันที่รั่วออกจากเรือ ประมาณ 2,000 ลิตร

พร้อมกับได้ประสานเรือเด่นสุทธิ ซึ่งเป็นเรือสกัดคราบน้ำมัน

และเรือหลวงหลีเป๊ะ เรือหลวงแสมสาร ในการลำเลียงอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน เพื่อทำการสำรวจพื้นที่และเร่งขจัดคราบน้ำมัน

สถานการณ์ ณ ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าทำการอุดรอยรั่วและวาล์วน้ำมันเรียบร้อย การรั่วไหลของน้ำมันลดลงมาก เรือเด่นสุทธิจะจัดการคราบน้ำมันต่อไป และเพื่อปัองกันอันตรายต่อเรือต่าง ๆ ที่เดินทางผ่านในพื้นที่ดำเนินการวางทุ่นไฟสัญลักษณ์เพื่อแจ้งเตือนเรือต่าง ๆ ที่ผ่านมาในพื้นที่

และ จัด เรือหลวงเทพาเป็นเรือเฝ้าระวังในพื้นที่ รวมถึง กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือได้ออกประกาศชาวเรือเพื่อแจ้งเตือนเรือต่าง ๆ อีกทางหนึ่งด้วย

ในส่วนของ ร.ล.หลีเป๊ะ และ ร.ล.แสมสาร กำลังลำเลียงอุปกรณ์ เดินทางไปร่วมขจัดคราบน้ำมันเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งการปฏิบัติต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่ได้มีการบูรณาการและประสานการปฏิบัติระหว่างกันอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีนโยบายการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติในทะเล โดยมอบหมายให้กับหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลา เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน

error: Content is protected !!