วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

“ปลัดฯณัฐ” นำทีม

04 ธ.ค. 2019
123

“ปลัดฯณัฐ”
นำทีมจิตอาสา-ทหารกลาโหม นับพัน
ลุยล้าง ปากคลองตลาด
ปรับภูมิทัศน์ “คลองคูเมืองเดิม
แสดงพลัง “จิตอาสาพระราชทาน
เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
ถวาย “ร.9”

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม นำจิตอาสาทำกิจกรรมโครงการ “จิตอาสาพระราชทานเราทำความ ดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่ปากคลองตลาด และบริเวณโดยรอบกระทรวงกลาโหม

โดยมีข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หน่วยราชการในพื้นที่และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกว่า 1,200 คน

นอกจากนี้ สำนักงานแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ยังได้จัดหน่วยแพทย์เครื่อนที่บริการตรวจสุขภาพ/ทันตกรรม การบริจาคโลหิต และการบริการตัดผม เพื่อสุขอนามัยที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วย

error: Content is protected !!