วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

ทีม TAWA ทีม “ดร.อ้อ”

03 ธ.ค. 2019
151

 

“ดร. อ้อ-อ.เฌอ-คุณก้อย”นำทีม แม่บ้านทบ. “จิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาด วัดหงส์ฯ ฝั่งธนฯ แถมทำอาหาร แจก

รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และ อ. เฌอ พันเอกหญิง ผศ.พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้ และ คุณก้อย พอฤดี โมกขะสมิต สวมชุดจิตอาสา นำ คณะแม่บ้านทหารบก
Thai Army Wives Association

และ ผู้บริหารธนาคารธนชาติ และประชาชน ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำความสะอาด บริเวณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่

และร่วม ฟังธรรมเทศนา รวมทั้งประกอบอาหาร แจกจ่าย ให้ผู้ร่วมกิจกรรมและประชาชนในพื้นที่บริเวณวัด

error: Content is protected !!