วันพุธ, 22 กันยายน 2564

เผย สมัคร เป็น “ทหารชั่วคราว” 4 + 4 ปี ทั้งสัญญาบัตร-ประทวน ได้รับเงินเดือน เท่าทหารปกติ

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม กล่าวถึง การรับสมัคร “ทหารชั่วคราว” ว่า รับทั้ง นายทหารสัญญาบัตร และ ชั้นประทวน โดยได้รับเงินเดือน และสวัสดิการ ในขณะที่รับราชการทหาร ชั่วคราว เช่นเดียวกับ ข้าราชการทหาร ปกติ โดย “ทหารชั่วคราว”ที่ กองทัพจะรับเข้ามานั้น จะมารับราชการทหาร เป็นเวลา 4 ปีแรก

จากนั้น หากต้องการ เป็นต่อ ก็ให้ สมัคร ได้อีก 4 ปี เท่านั้น คือ จะเป็นทหารได้ 4+4 ปี เท่านั้น

error: Content is protected !!