วันอาทิตย์, 25 กรกฎาคม 2564

“แม่ทัพ” ลอกท่อ

02 ธ.ค. 2019
282

“แม่ทัพภาค1” ลุยเอง!! ลงท่อ ลอกท่อ ทำความสะอาด ย่านเยาวราช

เมื่อเป็น จิตอาสา แล้ว คือ ประชาชนคนหนึ่ง

เมื่อเป็น จิตอาสา แล้ว วางยศ วางตำแหน่ง

เมื่อเป็น จิตอาสาฯ แล้ว ต้องทำได้ทุกอย่าง

แม่ทัพหนุ่ย พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคื1/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1
ลุยลงท่อ ไปลอกท่อด้วยตนเอง

ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกับหน่วยงานราชการ ส่วนท้องที่ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมปฏิบัติกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ และ ทัศนียภาพโดยรอบ ศาลเจ้าแม่กวนอิม (มูลนิธิเทียนฟ้า) ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กทม.เตรียมพื้นที่รับเสด็จฯ

error: Content is protected !!