วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

แจงแผน รับ”ทหารชั่วคราว”

สะท้อน กองทัพ ปรับลดกำลังประจำการ แล้วให้ “กำลังพลสำรอง “สมัคร เป็น”ทหารชั่วคราว” แถมเป็น คนหนุ่ม เพื่อลดภาระงบประมาณ ชี้เป็น การ “ปฏิรูปกองทัพ”ในระบบงานกำลังพล ตาม พ.ร.บ.กำลังสำรอง 2558

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกห. กล่าวถึง กรณีมีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กห. เรื่องการรับบุคคลเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว เมื่อ 1 พ.ย. 62 นั้น ว่า ประกาศนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเดินหน้าปฏิรูปกองทัพในระบบงานกำลังพล ที่ตราไว้ใน พ.ร.บ.กำลังสำรอง พ.ศ. 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่เคยเป็นทหาร หรือมีรายชื่อในบัญชีกำลังสำรอง สามารถสมัครเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ซึ่งทุกเหล่าทัพจะประกาศรับสมัครต่อไป

โดยการหมุนเวียนกำลังพลสำรอง เข้ามาเสริมกำลังประจำการที่อยู่ระหว่างปรับลดลง จะสามารถลดภาระงบประมาณของประเทศ โดยเฉพาะงบประจำด้านกำลังพล

ทั้งนี้ กำลังพลสำรอง ถือเป็นกำลังทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ ในการหมุนเวียนคนหนุ่ม เข้ามาอยู่ในระบบบัญชีการเตรียมกำลังคนของประเทศตามห้วงอายุที่กำหนด เพื่อสนับสนุนระบบเตรียมความพร้อมของประเทศ

หากเกิดภัยคุกคามที่ต้องใช้กำลังขนาดใหญ่และสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนกันเอง ยามเกิดภัยทางธรรมชาติ ซึ่งนับวันจะขยายวงกว้างและทวีความรุนแรงมากขึ้น

 

error: Content is protected !!