วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

พร้อมรบ สง่างาม เหนือ แดนสยาม “ม้าดอย”

30 พ.ย. 2019
498

 

“ ผบ.รุณ”พลตรี กันตพจน์ เศรษฐารัศมี ผบ.พล.ม.2 รอ. ขึ้นเหนือ ปีนดอย เยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง(ฉก.ม.4 รอ.) จ.เชียงใหม่
ที่ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลชายแดน ตามฐานปฏิบัติการต่างๆในพื้นที่ของ กองกำลังผาเมือง

พร้อมมอบของขวัญ ปีใหม่….. เพราะทหารชายแดนจะไม่ได้พัก ไม่ได้กลับบ้าน ต้องดูแล การลักลอบขนยาเสพติด ที่ระบาดหนัก

ทั้งที่ ฐานฯ ดอยสันจุ๊ (มว.ม.43 ร้อย.ม.4ฯ) ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง ฐานฯ บ.นอแล (มว.ม.33 ร้อย.ม.3ฯ) ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง

ฐานฯ ขุนแตง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาวฯ (มว.ม.21 ร้อย.ม.2ฯ)

พร้อม ประชุมมอบนโยบายแก่ ผบ.นขต./ ขึ้นสมทบ ฉก.ม.4 และมอบเงินรางวัลแก่หน่วยที่ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติด ร้อย.ม.2 ฯ จับกุมยาเสพติดจำนวน 380,000 เม็ด

ร้อย.ม.3ฯจับกุมยาเสพติด 6,356 เม็ด และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพล ณ บก.ฉก.ม.4 ค่ายพิชิยฏิบัติการบ้านแปกแซม ต.เปียงหน

หมวดทหารม้าที่ 11 กองร้อยหารม้า 1 ณ ฐานปฏิบัติการดอยดำ ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

กองร้อยหารม้าที่ 2 กองบังคับการควบคุมที่ 1 ฐานปฏิบัติการบ้านอรุโณทัย

error: Content is protected !!