วันพุธ, 29 กันยายน 2564

“หมู่เรือฝึก ภาคทะเล นักเรียนเตรียมทหาร”

30 พ.ย. 2019
272

 

“เรือหลวง อ่างทอง-เรือหลวงสิมิลัน-เรือหลวง ตาปี” ออกทะเล … สร้าง “เหล็กในคน” สร้าง พลังแกร่ง ให้ 528 ชีวิต นักเรียนเตรียมทหาร ด้วย วิถีชาวเรือ

กองทัพเรือจัดหมู่เรือฝึกภาคทะเลนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 (มฝ.นตท.63) สนับสนุนการฝึกภาคทะเลของนักเรียนเตรียมทหารเพื่อให้เกิดประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานของกองทัพเรือ ในระหว่างวันที่ 25 – 29 พ.ย.62

โดยมี น.อ.อาภา ชพานนท์ รองผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหมู่เรือฯ

ประกอบด้วย ร.ล.อ่างทอง (เรือหัวหน้า) ร.ล.สิมิลัน และ ร.ล.ตาปี สนับสนุนการฝึกภาคทะเลของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 528 นาย เพื่อให้นักเรียนเตรียมทหารได้รับความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานบนเรือ ระเบียบข้อบังคับ และขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ทั้งนี้หมู่เรือฯ ได้จัดนายทหารเรือและเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ อบรมนักเรียนเตรียมทหารในด้านการเรือ เดินเรือ และการอาวุธเบื้องต้น

ตลอดจนระเบียบข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในเรือ การสาธิตปฏิบัติการทางเรือ

การปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือ – อากาศยาน โดยใช้พื้นที่ฝึกฯ บริเวณอ่าวไทยตอนบน

โดยมีการฝึก การวิ่งขึ้นเขาเพื่อสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ แหลมปู่เจ้า ฐานทัพเรือสัตหีบ….การว่ายน้ำทน-การยิงอาวุธประจำเรือ- การแปรกระบวน – กายบริหารแบบราชนาวีในเรือ
– ปล่อยนักเรียนเตรียมทหาร และทัศนศึกษาเกาะสมุย- การตรวจค้นในทะเล- การปฏิบัติการร่วมกับกำลังทางอากาศของกองทัพอากาศ- การรับ – ส่งสิ่งของในทะเล – ปฏิบัติการร่วมเรือ – อากาศยานของกองทัพเรือ

ทั้งนี้การฝึกภาคทะเลฯ จะสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียนเตรียมทหารในการเข้าใจการปฏิบัติงาน ธรรมชาติของทหารเรือ

ตลอดจนส่งผลให้การปฏิบัติงานระหว่างเหล่าทัพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

#นตท61

error: Content is protected !!