วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

กิน เพื่อ อยู่ วิถี ชาวเรือ ของ นตท.61 ฝึกภาคทะเล

30 พ.ย. 2019
312

 

นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 2 (นตท.61) รวม 528 นาย ออกฝึกภาคทะเล กับ หมู่เรือฝึกฯ

เพื่อให้นักเรียนเตรียมทหารได้รับความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานบนเรือ ระเบียบข้อบังคับ และขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

และเป็นประสบการณ์ ให้ นักเรียนเตรียมทหารในการเข้าใจการปฏิบัติงาน ธรรมชาติของทหารเรือ

ทั้งนี้หมู่เรือฯ ได้จัดนายทหารเรือและเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ อบรมนักเรียนเตรียมทหารในด้านการเรือ เดินเรือ และการอาวุธเบื้องต้น

ตลอดจนระเบียบข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในเรือ การสาธิตปฏิบัติการทางเรือ

การปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือ – อากาศยาน โดยใช้พื้นที่ฝึกฯ บริเวณอ่าวไทยตอนบน

#นตท61

error: Content is protected !!