วันพุธ, 4 สิงหาคม 2564

คนจน ก็จ๊น จน!!

30 พ.ย. 2019
120

 

ทบ.เนรมิต บ้าน ให้ “น้องพลอย” ลูกสาว คนเผาถ่าน ย่านบางปะกง แถมไม่มีบัตรประชาชน …..ชีวิตรันทด พ่อป่วย -เลี้ยงน้อง อีก3 คน… ทหารช่าง เนรมิต บ้านสีฟ้าในฝัน ให้ใน 21 วัน …..ยังคงเดินหน้า ร่วมกับ จิตอาสา สร้างบ้านให้คนยากไร้ ต่อ

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ.กล่าวว่า กองทัพภาค 1 ร่วมอำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ ภาคเอกชนและ จิตอาสา ช่วยกัน สร้างบ้านหลังใหม่ ให้กับครอบครัวของ “น้องพลอย” นางสาว พลอย มลสุวรรณ ในพื้นที่ องค์การบริการส่วนตำบลหอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

หลังจากที่มีการแชร์ภาพบ้าน และความเป็นอยู่ที่แสนยากลำบาก ใน สื่อโซเชี่ยลฯ

โดยบ้านหลังนี้ เป็นหนึ่งในโครงการ “ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ตามชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ 25 จังหวัดภาคกลาง”

โดยใช้เวลาในการก่อสร้าง 21 วัน โดยชุดทหารช่างจาก กองพลพัฒนาที่1

โดยมีชุดช่างจิตอาสาและภาคเอกชน ร่วมกันบริจาควัสดุที่ใช้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ โดยเมื่อ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

พลตรี รังษี กิติญาณทรัพย์ ในฐานะผู้แทน พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้ มอบบ้านให้กับครอบครัว น้องพลอย

พร้อมมอบสิ่งของที่จำเป็น รวมถึงทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ

นอกจากนี้ หน่วยงานราชการจะประสานในเรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชน แนะนำอาชีพ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ต่อไป

ทั้งนี้ ครอบครัว น้องพลอยฯ มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเผาถ่าน ต้องดูแลพ่อที่ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจและน้องอีก 3 คน

บ้านเดิม มีลักษณะเป็นเพิงพัก ผุพัง ไม่มีน้ำประปาและไฟฟ้าใช้

ทั้งนี้ ทัพภาค1 ได้ซ่อมสร้าง และมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ไปแล้ว 153 หลัง

เป็นไปตามแนวทางจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” ที่มุ่งให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในการดูแล แบ่งปัน เอื้อเฟื้อต่อกันและกัน อันจะทำให้เกิดความสุขในสังคมไทย

error: Content is protected !!