วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

อาจดูเงียบๆ แต่ ยัง ทำหน้าที่อยู่นะ “ครม.น้อย ใต้” คณะผู้แทนพิเศษฯ

 

“บิ๊กช้าง”พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ในฐานะ หัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ (หน.ผทพ.) ได้ประชุมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เพื่อรับทราบ. รายงานการลงพื้นที่ และกืจกรรมต่างๆ และพิจารณาแผนในด้านต่างๆ ที่ ห้องยุทธนาธิการ กระทรวงกลาโหม

error: Content is protected !!