วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

ไม่ค่อยมีมุข แต่ใช้ความจริงใจ ตั้งใจ

29 พ.ย. 2019
205

“ผมไม่ค่อยมีมุข
แต่ใช้ความจริงใจ ตั้งใจ
มุ่งมั่น ผลักดัน ดำเนินการ
ในการทำให้การพูดคุย ให้ประสบผลสำเร็จ”…..
การพูดคุย เป็นวิธีทางที่ดีที่สุด
เพราะจะไม่มีผู้แพ้ หรือผู้ชนะ
มีแต่ชนะร่วมกัน


พลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ คนใหม่ กล่าวตอบคำถาม ที่ว่า มีมุข อะไร ในการทำให้กระบวนการเดินไปได้ หลังติดขัดพอสมควร

ทั้งนี้ ยอมรับว่าในขบวนการก่อเหตุ อาจจะมีทั้งคนที่อยากพูดคุย และไม่อยากพูดคุย ดังนั้นเราต้องมุ่งมั่นผลักดันไป

แม้แต่บางคนที่มองว่า การพูดคุยคงไม่ได้ผล แต่ให้ใช้วิธีการอื่น ดังนั้น เราต้องผลักดัน

“การพูดคุย เป็นวิธีทางที่ดีที่สุด จะได้ไม่ต้องสูญเสีย ไม่มีผู้แพ้ หรือผู้ชนะ มีแต่ชนะร่วมกัน หากเรามุ่งมั่นเดินทางไปด้วยกัน”

error: Content is protected !!