วันจันทร์, 2 สิงหาคม 2564

รู้ว่า ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ!!

29 พ.ย. 2019
144

 

“หัวหน้าทีม Peace Talk”ชายแดนใต้
ยัน จะพูดคุย ด้วยสันติวิธี
และพูดคุยอย่าง เป็นมิตร จริงใจ
ยันพร้อมนั่งคุยทุกกลุ่ม
แบบ”ให้เกียรติ-จริงใจ-สมัครใจ”
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
มอง เป็นคนไทย-เพื่อนมนุษย์
ยกเป็น วาระแห่งชาติ
พร้อมคุย สส.-สว.-กมธ.-สส.ใต้

พลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ พร้อมเด้วย KK พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รอง ผอ.รมน.ภาค4 สน./เลขานุการคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกิจกรรมพบปะพูดคุย ในหัวข้อ “ความท้าทาย และโอกาสของสันติสุข ชายแดนใต้ ” ที่ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทย

ทั้งนี้ พลเอกวัลลภ ต้องการมาชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหา ผ่านการพูดคุย ตอบคำถาม และรับฟังความเห็น สื่อมวลชน ทั้งไทยและต่างประเทศ

พลเอก วัลลภ กล่าวว่า พร้อมที่จะคุยกับทุกกลุ่มอย่างจริงใจ กับคนที่มีอุดมการณ์และความเห็นที่แตกต่าง จากการใช้ความรุนแรง มาต่อสู้ ด้วยเหตุผล

“ผมพร้อมนั่งคุย รับฟังความคับข้องใจ ทำความเข้าใจ และแสวงหาทางออกจาก ความชัดแย้งร่วมกัน”

ยึดตามแนวทางของนายกรัฐมนตรี รัฐบาล และอดีตหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุข ที่ผ่านมา ด้วยการให้เกียรติ-จริงใจ- สมัครใจ

ทั้งนี้ถือเป็น วาระแห่งชาติ เราจึงพร้อมพูดคุน รับฟังความเห็นทั้งจาก สส.สว กมธ. และ สส .จ.ชายแดนใต้

“ผมขอสื่อสารไปยังกลุ่มผู้เห็นต่าง ว่า
กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จะดำเนินการบนพื้นฐาน การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้เกียรติจริงใจ

โดยตระหนักว่า ไม่ว่าจะต่อสู้ด้วยวิธีการใดก็ล้วนเป็นคนไทย และเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมชาติ

ผมพร้อมพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย และสนับสนุน การเปิดพื้นที่ ให้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีและปลอดภัย

ผมเชื่อว่าความเห็นที่หลากหลายนี้เป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

“ผมตระหนักดีว่า กระบวนการพูดคุยฯ ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ต้องให้เวลา มีความท้าทาย และอาจเกิดปัญหาอุปสรรคระหว่างทางได้ ต้องใช้ความมุ่งมั่น และดำรงความต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

ผมจะยึดมั่นพันธกิจนี้อย่างแน่วแน่ เพื่อ ให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้”. พลเอก วัลลภ กล่าว

error: Content is protected !!