วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

I.C.ต้องห้าม 3 ชนิด ห้ามนำเข้า-จำหน่าย ในชายแดนใต้ เพื่อหยุดระเบิด!!!

29 พ.ย. 2019
411

 

Integrated Circuit( I.C.)วงจรรวม ที่ห้ามนำเข้า และซื้อขาย โดยเด็ดขาดในพื้นที่ จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส. ละ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ทั้ง 3 ชนิด นี้ มักพบว่า ใช้เป็นส่วนประกอบของวงจรระเบิด ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน ระงับ ยับยั้ง เหตุการณ์ความรุนแรง ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค4 สน.)

error: Content is protected !!