วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

เวิร์ค!! นักเรียนเสธ.ทร. ไปดูงานที่ไหน จะไปพัฒนาที่นั่นด้วย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เมือง อุดรธานี

 

พลเรือตรี สิทธิชัย ต่างใจ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ พร้อมคณาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 80 จำนวน 127 นาย ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม เขตเทศบาลนครอุดรธานี

เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และเพื่อการมีส่วนร่วมของนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 80 และเสริมสร้างการมีจิตอาสาให้รู้จัก อนุรักษ์ รักษา หวงแหนสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม

โดยมี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ต้อนรับ

ทั้งนี้ขยะส่วนใหญ่ที่พบเป็นขยะอินทรีย์ เช่น ใบไม้ ซากกระทง แต่ก็ยังพบขยะจำพวกพลาสติก เช่น หลอด ขวดน้ำ ถุงพลาสติกหนังยาง ฝาขวด

โดยขยะพวกนี้สามารถถูกนำกลับไปใช้ประโยชน์ หรือ รีไซเคิลผ่านโครงการต่างๆ ได้ ด้วย

error: Content is protected !!