วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

พราง Kurkha ทหาร The Royal Gurkha Rifles (RGR) British Armyในพิธีปิด ฝึกผสม Panther Gold 2019

29 พ.ย. 2019
208

กองทัพไทย ร่วมกับกองทัพสหราชอาณาจักร จัดการฝึกผสมร่วมกัน ภายใต้รหัสการฝึกPanther Gold 2019ระหว่างวันที่ 4พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2562เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การฝึกทางทหาร ตามหลักนิยมของทั้ง 2 ประเทศ
โดยมีทหารไทย 160นาย และทหาร Gurkha ของอังกฤษ 120 นาย ร่วมฝึก ทักษะการปฏิบัติการทางทหารตามยุทธวิธีของหน่วยทหารราบ

error: Content is protected !!