วันจันทร์, 20 กันยายน 2564

Mission Completed ฝึกผสม Panther Gold 2019 ปิดฉาก

29 พ.ย. 2019
303

“บิ๊กจ่อย “พลโท ธิติชัย เทียนทอง เจ้ากรมยุทธการทหาร และ พันเอก Roger Lewis ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสหราชอาณาจักร ประจำกรุงเทพฯ เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกผสม Panther Gold 2019 ณ ที่ โรงเรียนบ้านซับสะเดา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

กองทัพไทย ร่วมกับกองทัพสหราชอาณาจักร จัดการฝึกผสมร่วมกัน ภายใต้รหัสการฝึกPanther Gold 2019ระหว่างวันที่ 4พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2562เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การฝึกทางทหาร ตามหลักนิยมของทั้ง 2 ประเทศ
โดยมีทหารไทย 160นาย และทหาร Gurkha ของอังกฤษ 120 นาย ร่วมฝึก ทักษะการปฏิบัติการทางทหารตามยุทธวิธีของหน่วยทหารราบ ด้านการปฏิบัติการในพื้นที่ป่าภูเขา การปฏิบัติการรบในพื้นที่ตะวันออกกลาง และการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ

error: Content is protected !!